Friday, July 28, 2017

zmena poctu kreditov pre BASb v kombinacii

begin:vcard
fn;quoted-printable:Doc. Mgr. Sl=C3=A1vka Toma=C5=A1=C4=8D=C3=ADkov=C3=A1, PhD.
n;quoted-printable;quoted-printable:Toma=C5=A1=C4=8D=C3=ADkov=C3=A1, PhD.;Doc. Mgr. Sl=C3=A1vka
org:Faculty of Arts;Department of British and American Studies
adr;quoted-printable;quoted-printable:;;Pavol Jozef =C5=A0af=C3=A1rik University in Ko=C5=A1ice;Ko=C5=A1ice;;040 11;Slovakia
email;internet:slavka.tomascikova@upjs.sk
title:Head of Department
tel;cell:+421 (0) 905 581 514
url:http://kaa.ff.upjs.sk/en/home
version:2.1
end:vcard

Dobry den, vzhladom na mnoziace sa dotazy ku zmene poctu kreditov v
studijnych planoch BASb v kombinacii Vam oznamujem nasledovne:

1, Pocty kreditov uvedene v AIS v studijnom plane 2017/2018 za casti BAS
sa tykaju IBA nastupujuceho prveho rocnika BASb v kombinacii. Tieto
pocty zodpovedaju novoakreditovanym studijnym programom BASb v kombinacii.

2, Druhy a treti rocnik BASb v kombinacii dobiehaju podla povodnych
kreditov v AIS z predoslych rokov a plati pre ne nasledovne:

Student musi absolvovat vsetky povinne predmety BAS (Seminar k
zaverecnej praci 1, Seminar k zaverecnej praci 2, Bakalarska praca a jej
obhajoba iba na katedre, na ktorej pisu zaverecnu pracu). Statnu skusku
Britske a americke studia absolvuje kazdy student na KAA nezavisle od
toho, kde pise zaverecnu pracu.

Student musi absolvovat povinne volitelne predmety z BAS v rozsahu
povodnych studijnych planov - 6 kreditov.

Zvysok kreditov si student doplna z povinne volitelnych a vyberovych
predmetov tak, aby ziskal celkovy minimalny pocet kreditov 180 za oba
odbory spolu (vratane poctu kreditov za Bakalarsku pracu a jej obhajobu
a 2 predmety statnej skusky - BAS a druhy odbor).

Slavka Tomascikova