Friday, March 26, 2021

Povinne prednasky z praxe - 31.1.2021 o 8.00

Druha povinna prednaska z praxe pre studentov a studentky prekladatelstva a tlmocnictva

so zastupkynou Europskej komisie na Slovensku, Mgr. Emiliou Andrejovou,

sa uskutocni dna 31.1.2021 od 8.00-9.30, prostrednictvom MS TEAMS - kod AE36TIG.

Prednaska je povinna pre studentky a studentov 3. rocnika Bc. AJEIEb, AJFJEIEb, AJNJEIEb a 1. rocnika Mgr. AJEIEm, AJFJEIEm, AJNJEIEm. Prosim studentky a studentov, aby sa v dostatocnom casovom predstihu pred prednaskou zaregistrovali na doleuvedenu stranku, kvoli pristupu na cat tool, praca s ktorym bude pocas prednasky odprezentovana. 

https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/public/welcome.html    Ostatni studenti a studentky prekladatelstva su samozrejme vitani, pocet   ucastnikov online prednasok nie je obmedzeny. V pripade zaujmu sa taktiez prosim zaregistrujte na horeuvedenej webstranke.  Slavka Tomascikova