Friday, March 5, 2021

Povinne prednasky z praxe

Prednasky z praxe pre studentov a studentky prekladatelstva a
tlmocnictva so zastupkynou Europskej komisie na Slovensku, Mgr. Emiliou
Andrejovou, sa uskutocnia 17.3.2021 a 31.1.2021 od 8.00-9.30,
prostrednictvom MS TEAMS - kod AE36TIG.

Prednasky su povinne pre studentky a studentov 3. rocnika Bc. AJEIEb,
AJFJEIEb, AJNJEIEb a 1. rocnika Mgr. AJEIEm, AJFJEIEm, AJNJEIEm.

Ostatni studenti a studentky prekladatelstva su samozrejme vitani, pocet
ucastnikov inline prednasok nie je obmedzeny.

Slavka Tomascikova