Friday, September 25, 2015

opakovanie povinnych predmetov - 2.,3. roc. BC studia, 2. roc. Mgr studia

Mili studenti,
dovolte mi, aby som vam pripomenula, ze v pripade neuspesne absolvovaneho povinneho predmetu
v predchadzajucom akademickom roku  je potrebne si ho opatovne zapisat v tomto akademickom roku,
kedze sa povazuje za predmet prisluchajuci vasmu rocniku.

Karin Sabolikova