Wednesday, September 16, 2015

Oznam o posunutej výučbe Martiny Martausovej

Začiatok výučby predmetov Martiny Martausovej sa zo zdravotných dôvodov presúva na neskôr (American Art and Culture, Introduction to American Studies, US Media, Gender and Media)
Študenti budú včas informovaní o jej začatí, ale prosím, sledujte Notice Board pre ďalšie informácie.

Zároveň prosím všetkých študentov, ktorí u mňa píšu bakalársku alebo magisterskú prácu, aby ma priebežne kontaktovali emailom.

Za porozumenie ďakujem,
--
Martina Martausová, PhD.
Department of British and American Studies
Faculty of Arts
Pavol Jozef Šafárik University
Petzvalova 4, 040 01 Košice
Slovakia