Thursday, September 17, 2015

ziadosti o skrt, dopisanie a uznanie predmetu

Vsetky ziadosti prosim osobne doructe na sekretariat KAA, kde budu v
utorok pocas mojich KH podpisane a nasledne dorucene na studijne
oddelenie. Ziadosti musia byt riadne vyplnene vo vsetkych kolonkach,
inak nebudu podpisane.
Slavka Tomascikova