Wednesday, September 23, 2015

Zmena miestnosti - Sucasna VB utorok 13.30

Predmet Sucasna Velka Britania sa presuva z miestnosti P6 do miestnosti
S14.
Slavka Tomascikova