Monday, September 21, 2015

Zmena predmetu Rod a media pre RSb

Predmet Rod a media pre RSb bude vyucovany v utorok v case 13.30-15.10 v
miestnosti c. AT1P6. Vyucujuca je S. Tomascikova.

--
Doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Department of British and American Studies
Faculty of Arts
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Slovakia

12th ESSE Conference Principal Organizer