Thursday, October 15, 2015

EXTERNISTI - Jazykové zručnosti - Listening & Grammar

Milí študenti,


prosím, prineste si na piatkové stretnutie (16.10.) vytlačené všetky handouty, ktoré nájdete na ffwebe (BASbEXT) v priečinkoch Grammar & Listening na mesiac október.

Prosím, majte na gramatiku načítané príslušné kapitoly z Haisa - Anglická gramatika a takisto príslušné kapitoly z knihy Round-Up 6 podľa syláb na Week 3,4,5 a 6 a takisto vypracované otázky k týmto kapitolám pre Present tenses, Past tenses, Future tenses & Questions, ktoré nájdete medzi spomínanými handoutami.


Lýdia Borková