Monday, July 3, 2017

tlmočnícke semináre

Milí študenti tlmočníctva a prekladateľstva,

 

Rada by som Vás informovala, že už je možné sa prihlásiť na tlmočnícke semináre.

 

Tiež chcem upozorniť, že tlmočnícke semináre v ZS nie sú určené študentom prvého ročníka, tí by mali začať úvodom do tlmočenia v LS.

 

Prajem Vám krásne prázdniny!

 

S pozdravom

 

Ester Demjanová / PhD Candidate 
ester.demjanova@student.upjs.sk

http://kaa.ff.upjs.sk/en/home