Monday, August 7, 2017

POSTUP PO NAVRATE Z ERASMUS MOBILITY

Dobry den mile studentky a mili studenti,


chcela by som Vas tymto poprosit o dodrziavanie nasledujuceho postupu pri rieseni Vasich ziadosti o uznavanie predmetov po navrate z Erasmus mobility:

AKO POSTUPOVAŤ PO NÁVRATE Z MOBILITY:

1. Po návrate z mobility je prvým krokom kontaktovať katedrovú koordinátorku, ktorej je potrebné odovzdať vyplnené dokumenty (stačí scan):

  • Transcript of Records (dokument je súčasťou tlačiva Learning Agreement for Studies)
  • Žiadosť o uznanie predmetov (tento dokument musí schváliť katedrový koordinátor a až následne ho podpíše garant študijného programu)

2. Po schválení žiadosti o uznanie predmetov koordinátorkou, študent žiadosť vytlačí a osobne (scan dokumentu nestačí) odnesie na podpis garantom študijných programov (prof. Štekauer za lingvistické predmety a doc. Tomaščíková za ostatné predmety). Doc. Tomascikova bude na KAA dostupna 25. augusta 2017. Po podpísaní garantom študent dokument osobne odovzdá na dekanáte fakulty.

3. Ak absolvent mobility potrebuje po návrate z mobility dodatočne absolvovať niektoré skúšky, môže to urobiť počas predĺženého skúškového obdobia, v letnom semestri do 31. augusta príslušného roka. Prosim kontaktujte danych vyucujucich po 25. auguste 2017.


Dakujem za spolupracu a prajem pekny zvysok leta,


Silvia Rosivalová Baučeková