Wednesday, November 15, 2017

DEJINY A INŠTITÚCIE EÚ4 - Povinné projektové testovanie

Milí študenti predmetu Dejiny a inštitúcie EÚ4,

touto cestou Vás informujem že namiesto hodiny Dejiny a inštitúcie EÚ4, 21. novembra, v utorok, vo Vašej skupine bude realizované testovanie v rámci lingvistického projektu pána profesora Štekauera a docentky Körtvéllyessy. Vaša účasť v testovaní je povinná a nevyhnutná, aby sme boli schopný pozbierať dostatočne veľkú databázu údajov pre projekt. Testovanie sa bude realizovať v miestnosti AP1S9, teda v tej istej miestnosti, kde bežne prebieha naša hodina. Testovanie sa začína od 13:30, teda Vás dôrazne prosím, aby ste prišli na hodinu v dostatočnom predstihu. Testovanie bude administrovať kolegyňa Veronika Nogolová. Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujem aj v mene projektového tímu.

Rozenfeld