Tuesday, November 28, 2017

Praxeológia - práca v projektovom cykle

Milí študenti,

 

oznamujem Vám, že záverečná hodina k práci v projektovom cykle, na ktorej máte prezentovať svoje hodnotiace správy, a na ktorej sa porozprávame o Vašej práci v tímoch, sa uskutoční vo WEEK 13 (prvom týždni tutorials), a to v pondelok, 11. 12. 2017 o 9:30 v miestnosti P2.

 

 

Skontrolovala som AIS a i s ohľadom na to, že sú tutorials, by ste sa podľa mojich zistení mali všetci vedieť zúčastniť. Ak by to predsa bolo inak, prosím, kontaktujte ma mailom.

 

Piatačky (druháčky mgr), prosím, zožeňte si inštrukcie k tomu, ako má vyzerať hodnotiaca správa, od štvrtákov (prvákov mgr).

 

S pozdravom

 

Ester Demjanová / PhD Candidate 
ester.demjanova@student.upjs.sk

http://kaa.ff.upjs.sk/en/home