Wednesday, November 15, 2017

Univerzitné Erasmus+ Informačné Stretnutie

Milí študenti,


dovoľujem si Vás informovať, že dňa 21.11.2017 o 16:00 Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ realizuje celouniverzitný Erasmus + informačný seminár pre študentov UPJŠ v miestnosti RB0A5 (bývalá M5). 


Seminár poskytne všeobecné informácie o programe Erasmus + v akademickom roku 2018/2019. Konkrétne informácie týkajúce sa iba študentov KAaA budú poskytnuté na stretnutí v pondelok 20.11.2017. Odporúčam záujemcom zúčastniť sa oboch stretnutí, kedže na každom z nich budú prezentované iné informácie týkajúce sa mobilít.

 

Silvia Rosivalová Baučeková