Tuesday, December 5, 2017

štátnicová literatúra

Milí študenti,

 

na tomto odkaze už nájdete aktualizovaný zoznam štátnicovej literatúry na tento akademický rok.