Thursday, January 18, 2018

Doplňujúci zápis na LS

Doplňujúci zápis na LS na FF UPJŠ trvá od 8. 2. 2018 do 16. 2. 2018

 

Bližšie informácie o zápise nájdete tu: https://www.upjs.sk/public/media/7756/DZ-LS-2017-18.pdf  alebo na obrázkoch v prílohe.