Friday, January 5, 2018

Popularizačno-náučná akcia - POZVÁNKA

Milí kolegovia, milí študenti,

týmto Vás za celý tím projektu APVV - Fonetické anticipačné stratégie pre
simultánne a konzekutívne tlmočenie (APVV-15-0307) a za Medzinárodné výskumné laboratórium LICOLAB Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pozývame na popularizačno-náučný deň "Počujem, čo si myslíš!", ktorý sa uskutoční dňa 22.2.2018 od 09:00 do 14:00 v budove Aristoteles, AA3L3.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za oba tímy

--
Mgr. Mariana Zelenakova, PhD.