Tuesday, February 6, 2018

GLBTQ filmy

Milí študenti,

v letnom semestri ar. 2017/2018 sa bude realizovať povinne voliteľný predmet GLBTQ filmy, ktorý sa nachádza v študijných plánoch našich bakalárskych študijných programov. Do letného semestra si ho máte možnosť zapísať v rámci doplňujúceho zápisu. Keďže výučba predmetu bude prebiehať blokovo, prosím, aby ste ma v prípade záujmu pred jeho dodatočným zápisom najprv kontaktovali.

S pozdravom

Lukáš Lukačín