Friday, February 16, 2018

Teória translatológie a terminológie a Tlmočnícky seminár 1: zmena MIESTNOSTI výučby

Milí študenti,

miestnosti výučby pre predmety sa menia nasledovne:

Teória translatológie a terminológie (štvrtok  od 10:45 do 11:30) bude v miestnosti S8

Tlmočnícky seminár 1 (štvrtok 9:50 do 11:20) bude v miestnosti P2.

Časy seminárov, i všetky ostatné inštrukcie k predmetom, ktoré ste doteraz dostali, ostávajú nezmenené.

Týmto chcem takisto informovať študentov môjho predmetu (Tlmočnícky seminár), že kapacita predmetu sa zvýšila vzhľadom ku zmene miestnosti. Pre tých z Vás, ktorí sa na predmet nevedeli prihlásiť, prípadne sa nevedeli prihlásiť na rozvrh, to teda znamená, že to môžete opätovne vyskúšať a hádam by to už malo všetko fungovať. Ak by nastali problémy, prosím, kontaktujte ma. Individuálne si každý skontrolujte, či ste prihlásený na rozvrh a či Vám predmet figuruje v zápisnom liste.

S pozdravom a prianím príjemného dňa


Ester Demjanová / PhD Candidate
ester.demjanova@student.upjs.sk