Friday, February 16, 2018

zápis na KAaA/ŠJS/12

Milí študenti AJFJEIEb,

v snahe vyhovieť vašej požiadavke zvýšiť počet hodín výučby FJ vám KAaA ponúka možnosť zapísať sa na Špeciálny jazykový seminár (francúzsky jazyk), skratka predmetu KAaA/ŠJS/12.

Po prvom týždni výučby je počet zapísaných 1.

Využite túto možnosť, pretože aj keď vám nechýbajú kredity, zvýšiť si aktuálnu úroveň francúzštiny príde vždy vhod.

Mária Paľová