Sunday, February 11, 2018

Zrusenie vyucby 14.2. a povinna nahradna vyucba 15.2.

begin:vcard
fn;quoted-printable:Doc. Mgr. Sl=C3=A1vka Toma=C5=A1=C4=8D=C3=ADkov=C3=A1, PhD.
n;quoted-printable;quoted-printable:Toma=C5=A1=C4=8D=C3=ADkov=C3=A1, PhD.;Doc. Mgr. Sl=C3=A1vka
org:Faculty of Arts;Department of British and American Studies
adr;quoted-printable;quoted-printable:;;Pavol Jozef =C5=A0af=C3=A1rik University in Ko=C5=A1ice;Ko=C5=A1ice;;040 11;Slovakia
email;internet:slavka.tomascikova@upjs.sk
title:Head of Department
tel;cell:+421 (0) 905 581 514
url:http://kaa.ff.upjs.sk/en/home
version:2.1
end:vcard

Oznamujem studentom Katedry anglistiky a amerikanistiky FF - AJ aj FJ, ze v stredu 14.2.2018
je na KAA zrusena vyucba z dovodu organizacie Krajskeho kola Olympiady AJ.

Povinna nahradna vyucba 15.2.2018 pre VSETKYCH doleuvedenych studentov
bude prebiehat nasledovne:

1, POVINNE prednasky hostujucich profesorov (budu dokladovane
prezencnymi listinami - neucast na tejto nahradnej vyucbe bude
povazovana za neospravedlnenu absenciu na danych predmetoch):
Stvrtok 15.2.2018, AP1P2, 15.00-18.00 Tri prednasky lingvistov -
Professor Martin Everaert, Utrecht University, Professor
Zoltán Kövecses, ELTE Budapest, a Professor Henryk Kardela, UMCS Lublin.
Povinna nahradna vyucba pre vsetkych studentov 1. rocnik BASb a tych
studentov 1. rocnik BASb kombinacie, ktori nemaju vyucbu na druhom
odbore - predmety Morfologia a Anglicka slovotvorba (profesor Stekauer).
Povinna nahradna vyucba pre vsetkych studentov 1. a 2. rocnika BASm a
tych studentov 1. a 2. rocnika AJaLm, ktori nemaju vyucbu na druhom
odbore - predmety Metodologia VV jazyka, Metodologia VV jazyka a
literatury, Vyvin AJ, Semiotika medialneho textu.

2, POVINNA prednaska v InfoUSA (bude dokladovana prezencnymi listinami -
neucast na tejto prednaske bude povazovana za neospravedlnenu absenciu
na danych predmetoch):
Stvrtok 15.2.2018 InfoUSA, 16.00-17.30 prednaska Griffina Rozzela,
tlacoveho atase Americkej ambasady, na temu Dezinformacia v mediach.
Povinna nahradna vyucba pre vsetkych studentov 2. rocnika BASb a tych
studentov 2BASb kombinacie, ktori nemaju vyucbu na druhom odbore -
predmet Dejiny USA - vybrane kapitoly (Dr. Sabolikova)
Povinna nahradna vyucba pre vsetkych studentov 3. rocnika BASb a tych
studentov 3BASb kombinacie, ktori nemaju vyucbu na druhom odbore - 
predmety Americke institucie a  Br. a amer. studia 2 - Umenie a kultura
USA (Dr. Martausova).
Povinne studenti predmetu Moderne femininity - Dr. Filipova.
Povinne studenti predmetu Interpretacia filmu - Dr. Martausova
Povinne studenti predmetu Masovokomunikacne prostriedky - Doc. Gregova

Slavka Tomascikova