Monday, March 5, 2018

Workshop Day KAA - povinna ucast pre Mgr studentov a 3. rocnik Bc studentov

begin:vcard
fn;quoted-printable:Doc. Mgr. Sl=C3=A1vka Toma=C5=A1=C4=8D=C3=ADkov=C3=A1, PhD.
n;quoted-printable;quoted-printable:Toma=C5=A1=C4=8D=C3=ADkov=C3=A1, PhD.;Doc. Mgr. Sl=C3=A1vka
org:Faculty of Arts;Department of British and American Studies
adr;quoted-printable;quoted-printable:;;Pavol Jozef =C5=A0af=C3=A1rik University in Ko=C5=A1ice;Ko=C5=A1ice;;040 11;Slovakia
email;internet:slavka.tomascikova@upjs.sk
title:Head of Department
tel;cell:+421 (0) 905 581 514
url:http://kaa.ff.upjs.sk/en/home
version:2.1
end:vcard

KAA FF UPJS organizuje spolu s NAKAC pre studentov a studentky
konciacich rocnikov Workshop Day, ktory sa uskutocni v stredu, 14.3.2018
od 9.00 do 12.00 v budove Minerva. Ucast na tomto podujati je POVINNA
pre vsetkych studentov a studentky KAA 1. a 2. rocnika Mgr. (BASm,
AJaLm, AJEIEm, AJFJEIEm, AJNJEIEm) a 3. rocnika Bc. (3BASb, 3BASbk,
3AJEIEb, 3AJFJEIEb, 3AJNJEIEb). Samozrejme, ucast ostatnych studentov a
studentiek je vitana. Neucast na vyucbe bude ospravedlnena na zaklade
podpisu na prezencnej listine na podujati.

Slavka Tomascikova