Thursday, April 5, 2018

Forum Studenti-Podniky-Univerzity 12.4.2018 - povinna ucast AJFJEIE, AJNJEIE, AJEIEm

begin:vcard
fn;quoted-printable:Doc. Mgr. Sl=C3=A1vka Toma=C5=A1=C4=8D=C3=ADkov=C3=A1, PhD.
n;quoted-printable;quoted-printable:Toma=C5=A1=C4=8D=C3=ADkov=C3=A1, PhD.;Doc. Mgr. Sl=C3=A1vka
org:Faculty of Arts;Department of British and American Studies
adr;quoted-printable;quoted-printable:;;Pavol Jozef =C5=A0af=C3=A1rik University in Ko=C5=A1ice;Ko=C5=A1ice;;040 11;Slovakia
email;internet:slavka.tomascikova@upjs.sk
title:Head of Department
tel;cell:+421 (0) 905 581 514
url:http://kaa.ff.upjs.sk/en/home
version:2.1
end:vcard

Vo stvrtok 12.4.2018 od 8.30 do 14.00 sa uskutocni podujatie Forum
Studenti-Podniky-Univerzity na TUKE v  kniznici. Za KAA sa tohoto
podujatia, ktore spoluorganizuje UPJS, zucastnia vsetci studenti
vsetkych rocnikov AJFJEIEb a AJFJEIEm, vsetci studenti AJNJEIEb a
AJNJEIEm a vsetci studenti magisterskeho studia AJEIEm. Stretnutie
vsetkych a zapis do prezencnej listiny bude o 8.30 na mieste podujatia.
Prosim vsetkych studentov, aby si pripravili a zobrali so sebou svoje CV
v AJ a studenti AJFJEIE aj CV vo FJ (viac info Vam poskytne Dr. Palova).
Slavka Tomascikova