Tuesday, April 3, 2018

INFO PRE ÚSPEŠNÝCH ZÁUJEMCOV O ERASMUS+ MOBILITU

Milí študenti - záujemcovia o Erasmus + mobilitu,


upozorňujem, že bola schválená NOVÁ Smernica k realizácii študentských mobilít na FF UPJŠ. V nej nájdete podrobné pravidlá a podmienky pre realizáciu Vašej mobility - štúdia aj stáže. Smernica je zverejnená tu: 

https://www.upjs.sk/public/media/1262/Smernica-k-realizacii-studentskych-mobilit-Erasmus-plus.pdf

a tiež aj na www stránke KAaA, tu:

http://kaa.ff.upjs.sk/en/erasmus


Prosím, preštudujte si podrobne tieto pravidlá a podmienky a riaďte sa nimi. Zvlášť prosím študentov medzifakultného medziodborového štúdia, aby venovali pozornosť Článku 2, bod 3, ktorý sa týka podpisu garanta ich študijného odboru.


V prípade otázok ma kontaktujte na silvia.baucekova@upjs.sk.


Silvia Rosivalová Baučeková
Departmental Erasmus Coordinator - Incoming Students