Thursday, April 19, 2018

Neutekaj z východu! 25 .4. 2018

KAA dáva do pozornosti túto akciu VŠETKÝM študentom.

 

Obzvlášť odporúčame všetkým študentom magisterského stupňa a odboru tlmočníctvo a prekladateľstvo. Túto príležitosť by ste nemali premeškať.