Tuesday, April 24, 2018

Oznam o zrušení prezentácie Bc prác v Info USA

Prezentácia Bc prác, plánovaná na 2.5. v Info USA pre študentov Semináru k záverečnej práci 1, sa ruší.

Za pochopenie ďakujem.

Martina Martausová