Monday, April 23, 2018

povinna ucast na testovani v projekte APVV

begin:vcard
fn;quoted-printable:Doc. Mgr. Sl=C3=A1vka Toma=C5=A1=C4=8D=C3=ADkov=C3=A1, PhD.
n;quoted-printable;quoted-printable:Toma=C5=A1=C4=8D=C3=ADkov=C3=A1, PhD.;Doc. Mgr. Sl=C3=A1vka
org:Faculty of Arts;Department of British and American Studies
adr;quoted-printable;quoted-printable:;;Pavol Jozef =C5=A0af=C3=A1rik University in Ko=C5=A1ice;Ko=C5=A1ice;;040 11;Slovakia
email;internet:slavka.tomascikova@upjs.sk
title:Head of Department
tel;cell:+421 (0) 905 581 514
url:http://kaa.ff.upjs.sk/en/home
version:2.1
end:vcard

Prosim studentov mojich predmetov, aby sa zucastnili druheho testovania v projekte APVV, dna 9.5.2018 v P1P2 v jednom z nasledujucich terminov: o 9.00 alebo o 10.00. V pripade, ze sa nemozete na testovanie dostavit, okamzite ma kontaktujte mailom. Dakujem, Slavka Tomascikova

Predmet Seminar k zaverecnej praci: Ľubomír Andrej, Emma Bratková, Peter Beľuš, Pavol Berinšter, Alexandra Brňová, Petra Cochová, Alžbeta Dudášová, Lucia Gállová, Dmytro Hrytsu, Ľubica Kolesárová, Lenka Liberdová, Dominika Mercová, Patrícia Petická, Marek Sabo, Filip Sepeši, Zuzana Šarišská, Robert Šarišský, Anna Štofaníková, Veronika Végsoová, Dávid Vozár

Predmet Semiotika medialneho textu: Lukáš Hajduk, Barbora Jeszenicsová, Karin Miklossiová, Daniela Vozárová