Thursday, April 5, 2018

Prednáška z praxe 9. 4. 2018 povinná pre AJEIEm, AJFJEIEm, AJNJEIEm

Všetkých s radosťou pozývame na ďalšiu prednášku z praxe, ktorá sa uskutoční:

9. 4. 2018 (pondelok) o 12:30 v miestnosti P2

Témou bude slovenčina pre prekladateľov a tlmočníkov.

Prednáška je povinná pre všetkých magistrov, ktorí študujú tlmočníctvo a prekladateľstvo a na prednáške bude prezenčná listina.

Všetci ostatní študenti sú, prirodzene, vítaní.

Slávka Tomaščíková