Friday, April 6, 2018

Tlmočnícky seminár 1 - povinná prednáška z praxe

Všetci študenti môjho predmetu tlmočnícky seminár 1 majú v pondelok povinnú účasť na prednáške z praxe.

 

Skontrolovala som si váš rozvrh v AIS a máte v tom čase voľno, dokonca máte predmet aj neskôr, teda vám v účasti, verím, nebude nič brániť.

 

Na prednáške bude na účel skontrolovania vašej prítomnosti prezenčná listina. Jej obsah bude pre vás užitočný ako do budúceho života, tak i pre predmet a tlmočenie.

 

S pozdravom

 

Ester Demjanová / PhD Candidate 
ester.demjanova@student.upjs.sk

http://kaa.ff.upjs.sk/en/home