Thursday, May 3, 2018

doc. Snircova - konzultacne hodiny v 13. tyzdni

Konzultacne hodiny sa uskutocnia v stredu 9.5., od 10.30 do 12.00.