Wednesday, May 2, 2018

Erasmus - Dodatočné výberové konanie (do 30. 5. 2018)

Milí študenti,

keďže je ešte možné podať prihlášku na Erasmus+ mobilitu v dodatočnom výberovom konaní, dávam do pozornosti nasledujúce info:

V prípade záujmu si preštudujte info na našej katedrovej stránke: http://kaa.ff.upjs.sk/en/mobility-instructions, zamerajte sa na časť "APPLICATION PROCESS".
Záujemcov prosím, aby sa v tomto dodatočnom výberovom konaní riadili priamo inštrukciami týkajúcimi sa záväznej prihlášky, teda "BINDING APPLICATION".

DEADLINE na podávanie žiadostí je 30. máj 2018.

Na týchto univerzitách už miesta v budúcom akademickom roku NIE SÚ:
University of Bonn
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
Universidad de ValenciaPre prípad ďalších informácií sledujte Notice Board, ak máte ďalšie otázky, kontaktujte ma mailom alebo príďte počas mojich konzultačných hodín - piatky od 9.30 do 11.00.

S pozdravom

Mgr. Zuzana Eperješiová