Friday, June 22, 2018

FW: Pracovná ponuka v NÚCEM aj ako náhrada za prax MPPd

Milí študenti AjaL,

 

dostali sme ponuku z NÚCEM na dlhodobú spoluprácu.

Túto aktivitu vieme uznať aj ako náhradu za MPPd.

 

 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Žehrianska 9, 851 07 Bratislava

HĽADÁ BRIGÁDNIKOV

ADMINISTRÁTOROV

na dlhodobú spoluprácu pri

realizovaní pilotných testovaní na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským v rokoch 2018 a 2019

4,50 €/ hod.

Brigáda je vhodná pre všetkých, ktorí sú ochotní v rámci svojho bydliska, okresu, kraja cestovať a zabezpečovať administráciu testov na školách. Vyžadovaná je spoľahlivosť, zodpovednosť a svedomitý prístup k práci.

Vítaní sú záujemcovia zo všetkých krajov SR.

V prípade záujmu vyplňte dotazník

 

https://goo.gl/forms/rrHP9x7IqxxqwRRA2

najlepšie do 30.7. 2018.

F Info o NÚCEM: www.nucem.sk

 

 

S pozdravom,

Rozenfeld