Monday, June 4, 2018

URGENT!

Prosím študentov Romana Lastomirského, Teréziu Kvočákovú a Miroslavu Hanišovú, ktorí mali štátnice 1. 6. 2018, aby ma kontaktovali čo najskôr mailom (zuzana.eperjesiova@student.upjs.sk). Ďakujem.


Zuzana Eperješiová