Wednesday, February 27, 2019

Zuzana Jánošová

Prosím študentku Zuzanu Jánošovú, aby ma čo najskôr kontaktovala mailom, ďakujem.

 

Ester Demjanová / Assistant Professor 
ester.demjanova@upjs.sk

http://kaa.ff.upjs.sk/en/home