Sunday, March 10, 2019

doc. Snircova - konzultacne hodiny v 5. tyzdni

V utorok 12.3. sa konzultacne hodiny uskutocnia 9.30 - 10.45.