Friday, March 22, 2019

praxeológia - oznam pre študentov

Milí študenti, na našu stredajšiu hodinu vo WEEK 7 si, prosím, prineste svoje preklady beletrie z week 4 a odborný preklad z week 3 vytlačené na papieri.

 

Ďakujem.

 

Ester Demjanová / Assistant Professor 
ester.demjanova@upjs.sk

http://kaa.ff.upjs.sk/en/home