Tuesday, March 5, 2019

Prezentácia záverečných prác

Prosím nasledujúcich študentov, aby prišli vo štvrtok 7.3. o 10.30 na konzultácie ohľadom prezentácie záverečných prác do miestnosti AP0S2:

Katarína Bodnárová
Ján Horňák
Lucia Karasová
Nikola Kondžurová
Radovan Michalčík
Monika Mydlová
Valerija Szkubenics
Iveta Špaldová
Soňa Štramová

Vopred vďaka za spoluprácu,
Martina Martausová