Thursday, November 16, 2017

Ako funguje nadnárodná spoločnosť

Workshop vo francúzskom jazyku pre študentov prekladateľstva a tlmočníctva FF UPJŠ - 30. 11. 2017 od 10:30 hod. v miestnosti AP2S10
Účasť študentov AJFJEIE je na tomto podujatí povinná, študenti, ktorých jazyk C je francúzština a všetkých frankofónnych študentov radi privítame.