Sunday, November 19, 2017

KH Mgr Demjanová

KH Mgr. Demjanovej sa na week 10-12 presúvajú zo štvrtka na pondelok od 10:25 do 10:45 a od 12:15 do 13:25. V prípade akýchkoľvek problémov či otázok ma, prosím, kontaktujte mailom.

 

S pozdravom

 

Ester Demjanová / PhD Candidate 
ester.demjanova@student.upjs.sk

http://kaa.ff.upjs.sk/en/home