Tuesday, February 13, 2018

20.2. 14.00 Povinná prednáška pre 2. rocnik AJEIEb, 3. rocnik AJEIEb, 1., 2. a 3. rocnik AJNJEIEb

Milí študenti,

máme pre vás pozvanie na :

na prezentáciu o Európskych inštitúciách s následnou diskusiou na tému

„Vznik Európskej únie"

„Európsky parlament a Európska Komisia"20. 2. 2018 (utorok) o 14:00

v budove Aristoteles, miestnosť A2S7.


Pre vyššie uvedené študijné programy a ročníky je účasť na prednáške povinná (prezenčná listina) s výnimkou tých, ktorí sú záväzne prihlásení na kurz MEMOQ. Ostatní študenti sú samozrejme tiež vítaní.

S. Janigová (z poverenia p. vedúcej katedry)