Wednesday, February 14, 2018

Oznam pre študentov - výuka vo štvrtok 15.2.2018

Dňa 15.2.2018 (štvrtok) sa neuskutoční výuka nasledovných predmetov:


Fonetika a fonológia (8,00 - 9,40 h.)

Angličtina pre špecifické účely (10,45 - 12,15 h.)

Rod a jazyk (12,35 - 14,15 h.)


Výuka predmetov začne v 2.týždni LS 2017/18.