Tuesday, February 27, 2018

IKT - cvičenia 1. 3. 2018

1. 3. 2018 (štvrtok) sa výučba predmetu IKT - Informačno-komunikačné technológie neuskutoční.
Výučba bude nahradená podľa dohody.
E. Sotáková