Sunday, February 18, 2018

KH počas LS

Konzultačné hodiny počas LS

ŠTVRTOK: 13:00 - 15:00 hod.

Mária Paľová