Monday, February 19, 2018

Tlmočnícky seminár 1: dopísanie predmetu

Milí študenti prvého ročníka AJ(FJ/NJ)EIE, ktorí majú ešte záujem o dopísanie predmetu tlmočnícky seminár 1,

 

vzhľadom ku problémom s dohlásením na predmet, som sa obrátila na študijné oddelenie, ktoré odkazuje, že je potrebné si napísať žiadosť o pridanie predmetu s odôvodnením a podpisom vedúcej katedry.

 

Študijné by vám potom malo predmet pridať.

 

Ak si plánujete predmet ešte dopísať, odporúčam Vám prísť na štvrtkovú hodinu, aj keby dovtedy nebol zápis predmetu ešte doriešený.

 

S pozdravom

 

Ester Demjanová / PhD Candidate 
ester.demjanova@student.upjs.sk

http://kaa.ff.upjs.sk/en/home