Sunday, March 18, 2018

Language Skills 2 - AJFJEIEb a AJNJEIEb

Prosím študentov 1AJFJEIEb a 1AJNJEIEb, aby ma čo najskôr kontaktovali svojim spoločným skupinovým mailom na veronika.nogolova@student.upjs.sk

Veronika Nogolová