Monday, March 19, 2018

Zmena miestností pre výučbu dňa 22.03. (štvrtok)

Z dôvodu konania Dejepisnej olympiády v priestoroch budovy Platón dňa 22.03. 2018 (štvrtok) sa menia miestnosti pre výučbu niektorých predmetov nasledovne:

 

Jazykové zručnosti 2 – anglický jazyk, Listening (8.00 – 9.30, Mgr. Nogolová) sa presúva do miestnosti AP1P1

 

Tlmočenie – 2 (konzekutívne) (8.55 – 10.25, Dr. Franko) sa presúva do miestnosti AP0L7

 

Angličtina pre špecifické  účely – jazyk práva (10.45 – 12.15, Dr. Timková) sa presúva do kancelárie Dr. Timkovej (číslo dverí 123)

 

Rod a jazyk (12.35 – 14.15, Dr. Timková) sa presúva do kancelárie Dr. Timkovej (číslo dverí 123)

 

Britské a americké štúdiá 2 – Umenie a kultúra VB a USA (13.30 – 15.00, Dr. Martausová) sa presúva do kancelárie doktorandov (číslo dverí 112)

 

Britská literatúra – vybrané kapitoly (14.25 – 15.55, Dr. Rosivalová Baučeková) sa presúva do miestnosti AP0S1