Thursday, March 8, 2018

Prednáška hosťa z Univerzity v Štrasburgu

Milí študenti AJFJEIE na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia,

 

v rámci partnerských  vzťahov s Univerzitou v Štrasburgu príde k nám v dňoch

12. a 13. 03. 2018

prednášať pán Jean-Paul Meyer, vedecko-výskumný pracovník Filozofickej fakulty UNISTRA

o semiotických vzťahoch medzi obrazom a textom

 

PONDELOK 12:35 - 14:05 hod. AP0S3 / AP0C1

UTOROK     10:45 - 12:15 hod.  AP0S1

                     12:35 - 14:05 hod. AP0C1

Účasť na týchto prednáškach je pre študentov AJFJEIE povinná.

Mária Paľová