Saturday, March 10, 2018

Tlmočnícky seminár 1: články

Milí študenti,

 

na Moodle Vám do week 5 pribudli dva linky na dva články. Prečítajte si ich, prosím, v rámci prípravy na našu hodinu vo štvrtok. Budeme o nich diskutovať. Ďakujem.

 

S pozdravom

 

Ester Demjanová / PhD Candidate 
ester.demjanova@student.upjs.sk

http://kaa.ff.upjs.sk/en/home