Monday, April 30, 2018

R. Gregova - zmena KH v 12. tyzdni semestra

V 12. tyzdni semestra sa moje KH presuvaju zo stvrtka na stredu (2.5.) od 9.00 do 10.30.
Renata Gregova