Friday, April 27, 2018

testovanie kreativity a slovotvorby

Milí študenti,


na konci zimného semestra sa nižšie menovaní študenti zúčastnili testovania v rámci nášho psycholingvistického projektu. Testovacia fáza sa skladá z dvoch etáp – v prvej sme zbierali údaje o Vašej kreativite a teraz prišiel čas na slovotvornú časť. Mnohých z Vás sme už oslovili prostredníctvom vyučujúcich alebo cez noticeboard. Aby sme mali istotu, že sa k Vám naša správa dostala, oslovujem Vás dnes ešte raz. Chcela by som teda poprosiť menovaných študentov aby sa 9.mája dostavili do miestnosti P1P2 a venovali nám trochu svojho času. Môžete prísť buď o 9:00 alebo 10:00. V prípade, že sa nemôžete dostaviť, kontaktujte ma, prosím okamžite mailom. Pre projekt je totiž veľmi dôležité aby boli testovaní vždy tí istí študenti.


Katarína Mihoková
Martina Petričová
Sandra  Bartošova
Zuzana Eliašová
Alexandra Ferencová
Petra Fojtíková
Michaela Gonšenicová
Šarlota Horváthová
Filip Šera
Jaroslava Šplíchalová
Daniela Bučeková
Zuzana Krokosová
Jana Sisáková
Stanislava Havrilová
Barbora Lugošová
Zuzana Nováková
Petronela Rusnáková
Andrea Csizmárová
Ivana Jankurová
Ľubomír Andrej
Emma Bratková
Peter Beľuš
Pavol Berinšter
Alexandra Brňová
Petra Cochová
Alžbeta Dudášová
Lucia Gállová
Dmytro Hrytsu
Ľubica Kolesárová
Lenka Liberdová
Dominika Mercová
Patrícia Petická
Filip Sepeši
Zuzana Šarišská
Robert Šarišský
Anna Štofaníková
Veronika Végsoová
Dávid Vozár
Lukáš  Hajduk
Barbora Jeszenicsová
Daniela Vozárová
Lucia Kočanová
Dávid Kravec
Martin Makara
Natália Ondrášiková
Juliana Ondrejková/ Ondrikova?
Viktória Reva
Róbert Stankovianský
Mikuláš Sviatko
Lenka Dulinová
Lucia Karasová
Lucia Gubiková
Michal Fabrici
Kristína Puskásová
Dorota Paulína Sárová
Tetiana Sihetii
Slavomíra Smolková
Michal Varchol
Zuzana Vrátna
Radomila Bučková
Katarína Vargová
Zuzana Luckayova

 

 

Ďakujem Vám za pomoc

Lívia Körtvélyessy